Privacy Statement

Privacywetgeving
JobBroker.nl beschermt de privacy van zijn gebruikers. Alle privacy gevoelige informatie die u aan ons verstrekt, valt onder dit Privacy Statement. JobBroker.nl spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in het onderstaande Privacy Statement.

Algemene gegevens
Van bezoekers aan de website van JobBroker.nl worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of onze diensten. Het doel hiervan is om de inrichting van onze site te optimaliseren. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar bezoekersaantallen, aantallen CV's, Job Broker Agents etc. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en niet om persoonsgegevens.

Wie is JobBroker.nl?
Job Broker B.V. is de onderneming die de site www.jobbroker.nl exploiteert. De site is een platform waar vacatures en opdrachten van bedrijven en kandidaten bij elkaar worden gebracht, door het plaatsen van CV's en vacatures.

Welke gegevens worden door JobBroker.nl verwerkt?
Indien u aangeeft de e-mail vacatures brief van JobBroker.nl te willen ontvangen, zullen uw e-mail adres verwerkt worden.

Indien u zich wenst te registreren op JobBroker.nl, zullen uw e-mail adres en naam verwerkt worden.

Voor het gratis plaatsen van een CV op de Site dient u zich te registreren. Tevens dient u uw naam, adres, woonplaats (samen: NAW-gegevens), e-mail adres, geslacht, geboortedatum en telefoonnummer. Ook dient u uiteraard overige CV gegevens, zoals uw opleiding, te verstrekken. Deze gegevens worden door JobBroker.nl verwerkt.

JobBroker.nl behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) jobbroker.nl, bijvoorbeeld door een fusie, samenwerking of overname door een andere onderneming. JobBroker.nl zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de site of een advertentie in een landelijk dagblad.

Voor welke doeleinden verwerkt JobBroker.nl gegevens?
Uw e-mail adres zullen, indien u zich hiervoor hebt opgegeven, verwerkt worden om de e-mail vacatures brief aan u te kunnen verzenden.

Uw e-mail adres en naam zullen, indien u zich hiervoor hebt opgegeven, verwerkt worden zodat u kan inloggen op uw persoonlijke pagina.

JobBroker.nl verwerkt uw e-mailadres en de overige gegevens zoals omschreven onder reageren op vacatures om, indien u dit wenst, uw CV op de site te plaatsen en werkgevers en/of intermediairs hiermee in staat te stellen te beoordelen of uw CV aansluit op de betreffende vacature.

Reageren op vacatures
Om u in staat te stellen om te reageren op een vacature op onze site of om eventueel gematched te worden door onze opdrachtgevers die klant is van JobBroker.nl, hebben wij uiteraard een aantal gegevens van u nodig. Het voorstellen van uw CV gebeurd uitsluitend en alleen indien u daarvan op de hoogte bent gesteld en aangegeven heeft hiermee akkoord te gegaan. Deze gegevens zullen bekend zijn bij zowel de betreffende opdrachtgever als bij JobBroker.nl. Iedere opdrachtgever die klant is van JobBroker.nl is gehouden aan onze algemene voorwaarden, waarin onder andere staat dat zij uw privacy moeten respecteren.

Cookies
Om het gebruikersgemak op www.jobbroker.nl te vergroten maken wij gebruik van een mogelijkheid van uw Internet browser die "cookie" wordt genoemd die persoonlijke informatie kan verzamelen. Cookies zijn kleine bestanden die uw Web browser op de harde schijf van uw computer plaatst. Hoewel wij het gebruik van cookies trachten te beperken, gebruiken wij cookies toch om gebruikersnamen, wachtwoorden en voorkeuren te onthouden, om click-gebruik te traceren en om een evenwichtige belasting van de site te bewerkstelligen. Door ons gebruik van cookies kunnen we sneller en op een meer consistente wijze diensten leveren en deze afstemmen op onze gebruikers. U heeft een optie in uw browser om deze zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Nadeel is echter dat dit de prestaties en het gebruik van de site negatief kan beinvloeden.

Links
Op www.jobbroker.nl zijn links naar websites van derden opgenomen. JobBroker.nl is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving door deze derden.

Uw rechten
U hebt het recht JobBroker.nl te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. JobBroker.nl zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kan u JobBroker.nl verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal JobBroker.nl in ieder geval binnen vier weken reageren.

Wijzigingen privacy statement
JobBroker.nl behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Indien JobBroker.nl mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over het privacybeleid van JobBroker.nl stuurt u een e-mail naar info@jobbroker.nl onder vermelding van 'Privacy'

 

 

 
Blijf op de hoogte
Download the Job Broker Iphone app
 

Vacatures per CategorieVacatures per Regio

Vind banken en verzekeringen vacatures in jouw regio.

Vacatures per sector Vacatures meest gezocht Vacatures per plaats Financiële branche informatie
Vermogensbeheer vacatures Asset management vacatures Vacatures Amsterdam Alles over banken
Verzekeringen vacatures Account manager vacatures Vacatures Rotterdam Alles over verzekeraars
Pensioen vacatures Management vacatures Vacatures Den-haag
Incasso vacatures Risk vacatures Vacatures Utrecht
Bank vacatures