De Vereniging Achmea moet gedachtegoed prominenter uitdragen

Bron: fd selections 24-05-2011

De Vereniging Achmea, moeder van verzekeraar Eureko, moet veranderen van een gezichtsloze coöperatie in een vereniging die het coöperatieve gedachtegoed prominenter uitdraagt. 'Revitaliseren', noemt voorzitter Paul Overmars het. 'Het moet duidelijker worden dat de klanten het alfa en omega zijn van Eureko.'

Maar meer invloed voor de leden zit er niet in. Bij Rabobank, die andere grote financiële coöperatie, hebben leden in de woorden van topman Piet Moerland 'een disciplinerende werking' op het bestuur. Overmars neemt die typering niet over. 'Disciplineren zou ik het niet noemen', zegt hij op zijn werkkamer op het Zeister hoofdkantoor van de grootste verzekeringsgroep van Nederland.

Eureko, bekend van onder andere Achmea, Zilveren Kruis en Centraal Beheer, en de Vereniging Achmea, die 63% van de aandelen Eureko heeft, worstelen met de coöperatieve structuur. Volgens Overmars is de 'revitalisering' nodig omdat 'er door de financiële crisis zowel in de sector als in de maatschappij veel is veranderd'. Hij zegt de leden onder andere meer voordeel te willen bieden.

'Opstoten in de vaart der volkeren'
Maar in coöperatieve kringen klinkt de kritiek dat de leden te weinig invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Klanten van Eureko worden automatisch lid. Maar ze krijgen pas stemrecht als ze zichzelf als stemgerechtigd lid aanmelden. In de praktijk doen de meeste consumenten dat niet. Een kleine groep bestuurders, ex-bestuurders en commissarissen van Eureko zou volgens de critici de dienst uitmaken.

Het probleem is, aldus de critici, dat het bestuur van Eureko daardoor geen strobreed in de weg is gelegd bij onder meer de buitenlandse expansie in de jaren voor de crisis. Die is mislukt. Plannen voor een beursgang, die in coöperatieve kringen wordt gezien als vloeken in kerk, waren vergevorderd. De kleine kring van bestuurders van Eureko en de vereniging wilden vooral 'opstoten in de vaart der volkeren' en verloren het zicht op de coöperatieve achterban.

Kritische vragen
Overmars weerspreekt de kritiek. 'De coöperatie heeft altijd goed gefunctioneerd. De beleidsvoornemens van het bestuur worden besproken in de ledenraad van de vereniging, die twee keer per jaar bij elkaar komt. Soms zijn er kritische vragen', zegt hij. 'De leden van het Eureko-bestuur, zeer verstandige mensen, laten het wel uit hun hoofd om iets voor te stellen wat niet in het klantbelang is.'

Het vermeende gebrek aan toezicht van de vereniging op het bedrijf, zegt hij 'niet te herkennen'. Overmars: 'Er vindt een proces van beïnvloeding plaats. Het bestuur van Eureko geeft tekst en uitleg aan de ledenraad. Ik vind die wisselwerking heel mooi. De leden kunnen zonder last of ruggespraak het stemgeluid van de klanten laten horen. Echter, niet de Vereniging Achmea maar de raad van bestuur bestuurt Eureko.'

Geen bijzonder invloed
Overmars was tot in 2004 bestuurder van Eureko. Onder met name landbouwcoöperaties komt het nooit voor dat een directielid van de onderneming overstapt naar het bestuur van de coöperatieve eigenaar. Maar Eureko lijkt er een traditie van te hebben gemaakt. Ook de voorganger van Overmars, Gijs Swalef, was bestuurslid van Eureko. Overmars 'ziet er geen been in'. Overmars: 'Ik heb geen bijzondere invloed. Het gaat erom hoe je de functie invult.'

Overmars is verder commissaris van Eureko en bestuurder van de Stichting Administratiekantoor Achmea, dat het stemrecht op de aandelen uitoefent. Ook ex-hoogleraar Arnold Walravens is zowel commissaris bij Eureko als bestuurder van de Vereniging en het administratiekantoor.

Extra voordelen
Overmars ziet het probleem niet. Hij zegt dat het 'toeval' is dat hij als oud-Eureko-bestuurder en huidig Eureko-commissaris vorig jaar tot voorzitter van het bestuur van de Vereniging Achmea is benoemd. 'Blijkbaar vond men dat ik de kwaliteiten ervoor had.' Overmars: 'Het is bovendien noodzakelijk dat er commissarissen zijn die het belang van onze klanten inbrengen in vergaderingen.'

Maar als de vereniging haar rol adequaat vervult, waar bestaat de 'revitalisering' dan uit? 'We gaan veel meer inhoud geven aan de coöperatie. Zo willen we leden extra voordelen gunnen. Leden die geen zorgverzekering hebben van een van de Achmea-bedrijven, kunnen binnenkort toch gebruikmaken van onze zorgbemiddelingsdienst. We willen de arm om de schouder van onze leden leggen.'

Ledencertificaten van de baan
Een financiële bedoeling zit daar niet bij, aldus Overmars. De kans dat de vereniging ledencertificaten gaat uitgeven, acht hij klein. Eureko heeft er onderzoek naar gedaan. Ze zouden een nieuwe bron van financiering kunnen vormen nu Rabobank zijn belang in Eureko afbouwt. Rabobank was in 2008 nodig om Eureko € 1 mrd steun te geven toen de crisis schade aanrichtte (de steun heeft Eureko inmiddels uit dividend terugbetaald). Maar de bank bouwt zijn belang in Eureko af.

Overmars: 'Ledencertificaten zijn op dit moment van de baan. Zowel Eureko als de vereniging heeft nu geen behoefte aan extra vermogen. Bovendien heeft het heel wat voeten in de aarde. Het is niet eenvoudig. Een hoop werk.'

Overmars verwacht dat de 200ste verjaardag van Achmea eind deze maand het coöperatieve gedachtegoed al een 'boost' zal geven. Het concern viert dat in zijn Friese geboorteplaats Achlum met een groots evenement. Daar zal ook de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton spreken. 'Het thema is "De staat van Nederland". We laten zien dat we ons druk maken over kwesties van algemeen belang, zoals het pensioenstelsel. Het is natuurlijk ook een pr-event.'

Gerelateerde artikelen: Eureko; Verzekeraars
Blijf op de hoogte
Download the Job Broker Iphone app
 

Vacatures per CategorieVacatures per Regio

Vind banken en verzekeringen vacatures in jouw regio.

Vacatures per sector Vacatures meest gezocht Vacatures per plaats Financiële branche informatie
Vermogensbeheer vacatures Asset management vacatures Vacatures Amsterdam Alles over banken
Verzekeringen vacatures Account manager vacatures Vacatures Rotterdam Alles over verzekeraars
Pensioen vacatures Management vacatures Vacatures Den-haag
Incasso vacatures Risk vacatures Vacatures Utrecht
Bank vacatures