Goedkeuring voor fusie Achmea en De Friesland

Bron: dow Jones nieuwsdienst 07-06-2011

De voorgenomen fusie van verzekeraar Achmea met zorgverzekeraar De Friesland levert geen problemen op mededingingsgebied op en wordt daarom goedgekeurd, maakt de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) woensdag bekend.

De toezichthouder kondigde eind december vorig jaar een onderzoek aan naar de gevolgen van de fusie, omdat de combinatie een sterke inkooppositie krijgt in de provincie Friesland.

Friese patienten en verzekerden hoeven volgens de NMa echter niet te vrezen voor een slechter zorgaanbod of voor slechtere polisvoorwaarden, omdat ze gemakkelijk kunnen overstappen naar concurrenten. Bovendien verwacht de NMa dat zorgverzekeraars niet snel de kwaliteit van hun zorgaanbod zullen verminderen, omdat ze hun goede naam niet willen riskeren.

De NMa verwijst daarbij naar de zienswijze van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die geen nadelige gevolgen van de fusie verwacht voor de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het zorgaanbod in Friesland.

Achmea, dat afgelopen zaterdag zijn 200-jarig bestaan vierde in het Friese dorpje Achlum, is onderdeel van het verzekeringsconcern Eureko bv (EUR.YY).

De Friesland krijgt als aparte divisie een zelfstandige positie binnen Achmea. In deze divisie worden ook de zorgverzekerden van FBTO (onderdeel van Achmea) ondergebracht. Daarmee behartigt De Friesland straks de belangen van 680.000 verzekerden. Het aantal zorgverzekerden van alle zorgverzekeraars van Achmea samen, neemt daarmee toe tot ruim vijf miljoen. De fusie kent geen personele gevolgen. Voor de medewerkers van De Friesland biedt de fusie meer ontwikkelingsmogelijkheden en een breder loopbaanperspectief.

Continuïteit
Samengaan van De Friesland en Achmea versterkt de positie van beide partijen en biedt daarmee een goed perspectief voor continuïteit op de langere termijn. De financiële risico’s voor regionale en kleine zorgverzekeraars nemen de komende jaren snel toe door de bezuinigingen, de verwachte afschaffing van vereveningsmechanismen en de verscherpte Europese regelgeving. Samengaan met Achmea biedt voor De Friesland de mogelijkheid die risico’s te spreiden.

Sterk merk
De Friesland is een gezond bedrijf en een sterk merk in het Noorden, met name in Friesland. Het serviceniveau is hoog, evenals het vertrouwen van de klanten. Om die positie te behouden en verder uit te bouwen, heeft de zorgverzekeraar dit voorjaar een ambitieus strategisch plan gepresenteerd dat zich richt op het verbeteren van de zorg en de relatie met het zorgveld, het versterken van de maatschappelijke rol op het gebied van preventie en leefbaarheid en verdere groei van De Friesland. Dit beleid, waar ook het in augustus gepresenteerde strategisch zorginkoopbeleid deel van uitmaakt, wordt voortgezet.

Voordelen
De bundeling biedt beide partijen efficiencyvoordelen. De Friesland en Achmea gaan voor elkaar zorg inkopen. De Friesland neemt voor haar eigen verzekerden en voor de zorgverzekerden van andere Achmea-onderdelen de zorginkoop in de provincie Friesland voor haar rekening. Achmea verzorgt de zorginkoop voor klanten van De Friesland buiten de provincie Friesland.

Door extra investeringsmogelijkheden kan De Friesland sneller nieuwe zorgconcepten ontwikkelen tegen beheersbare kosten. Achmea krijgt door de fusie meer inzicht in het gebruik van AWBZ zorg voor de eigen klanten binnen Friesland. Bovendien ontstaat de mogelijkheid om klanten van De Friesland schade-, leven- en inkomensproducten aan te bieden.

Diana Monissen, bestuursvoorzitter van De Friesland: "Ik verwacht dat door de fusie de band met onze klanten en de kwaliteit van onze dienstverlening nog beter wordt. Voor onze organisatie en voor onze klanten is de continuïteit op lange termijn door deze samenwerking gewaarborgd. Achmea biedt de mogelijkheid om dat te doen mét behoud van onze kernkwaliteiten en zelfs de mogelijkheid die nog verder uit te bouwen."

Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea, is verheugd over de beoogde samenwerking: "Met De Friesland komt er een ijzersterk merk en een kerngezond bedrijf met zeer betrokken medewerkers bij ons concern. Bij Achmea waarderen en koesteren we de band die een bedrijf weet op te bouwen met zijn klanten. Binnen ons hele palet aan sterke merken wordt De Friesland als het om zorgverzekeringen gaat de parel in het Noorden."

Gerelateerde artikelen: Eureko; Verzekeraars
Blijf op de hoogte
Download the Job Broker Iphone app
 

Vacatures per CategorieVacatures per Regio

Vind banken en verzekeringen vacatures in jouw regio.

Vacatures per sector Vacatures meest gezocht Vacatures per plaats Financiële branche informatie
Vermogensbeheer vacatures Asset management vacatures Vacatures Amsterdam Alles over banken
Verzekeringen vacatures Account manager vacatures Vacatures Rotterdam Alles over verzekeraars
Pensioen vacatures Management vacatures Vacatures Den-haag
Incasso vacatures Risk vacatures Vacatures Utrecht
Bank vacatures