Ontslagverbod bij ziekte bestaat niet

Bron: ontslag.nl 19-09-2011

Een van de grootste misverstanden over het Nederlandse ontslagrecht is de bewering dat er een algemeen ontslagverbod zou zijn voor zieke werknemers. Dit is niet het geval. Wel kennen we in Nederland een zogenaamd opzegverbod bij ziekte.

Het opzegverbod bij ziekte heeft in feite alleen betrekking op de ontslagprocedure via het UWV Werkbedrijf. Kort gezegd komt het opzegverbod erop neer dat een verkregen ontslagvergunning niet gebruikt mag worden zolang als de werknemer in kwestie ziek is. Het opzegverbod bij ziekte is wettelijk vastgelegd in artikel 7:670 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Opzegverbod is geen absoluut ontslagverbod
Maar dit opzegverbod is geen absoluut verbod voor een werkgever om de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer te beëindigen. Het ontslagsysteem in Nederland biedt de werkgever namelijk nog een tweede route, die van de kantonrechter.

De kantonrechter is namelijk niet gebonden aan het opzegverbod bij ziekte. Wel staat in artikel 7:685 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek dat de kantonrechter zich zal vergewissen of het ontslagverzoek verband houdt met een opzegverbod zoals het opzegverbod tijdens ziekte. Dat dit ‘vergewissen' niet gelijk staat aan een ontslagverbod ondervond een werknemer die verwikkeld was in een ontslagprocedure bij de kantonrechter in Leeuwarden op pijnlijke wijze.

Het betrof een werknemer op een assurantiekantoor. Dit kantoor had een aantal vestigingen en vanwege de sluiting van de vestiging waar de werknemer werkzaam was, werd hem verzocht om op een andere vestiging te gaan werken. De werknemer voelde hier niets voor, althans niet voordat hij in aanmerking zou komen voor een ruimere reisvergoeding en een aantal thuiswerkmogelijkheden.

Partijen konden hierover niet tot overeenstemming komen. Daarop meldde de werknemer zich ziek en besloot de werkgever over te gaan tot het indienen van een ontslagverzoek bij de kantonrechter in Leeuwarden.

Ziekte werknemer staat niet aan ontbinding in de weg
Tijdens de behandeling van deze ontslagzaak stelt de gemachtigde van de werknemer zich op het standpunt dat er sprake is van een ontslagverbod nu zijn cliënt ziek is. De werknemer is kennelijk zo overtuigd van dit standpunt dat hij het niet nodig vindt om verder inhoudelijk verweer te voeren. Hij is zelfs niet bij de zitting aanwezig.

De kantonrechter laat in niet mis te verstane bewoordingen weten dat het standpunt van de werknemer niet juist is. De rechter legt uit dat de wet eist dat hij zich als rechter dient te vergewissen of het ontslagverzoek verband houdt met een opzegverbod, zoals het opzegverbod tijdens ziekte. Als de rechter tot het oordeel zou komen dat de ziekte de eigenlijke reden voor het ontslagverzoek is, zal het verzoek in het algemeen afgewezen worden. Maar in deze zaak, zo gaat de rechter verder, is van een verband tussen het ontslagverzoek en de ziekte van de werknemer helemaal geen sprake.

Werknemer heeft zijn kans op verweer laten schieten
Omdat de werknemer de inhoud van het ontslagverzoek verder niet betwist heeft, wijst de rechter het verzoek toe en wordt de arbeidsovereenkomst per 1 augustus 2011 ontbonden. Tot overmaat van ramp laat de kantonrechter in een extra overweging ook nog weten dat hij eigenlijk helemaal niet zo overtuigd was van de redelijkheid van het overplaatsingsverzoek van de werkgever. Nu de werknemer er echter voor gekozen heeft om verder niet inhoudelijk verweer te voeren heeft hij daarmee zijn kansen voorbij laten gaan.

Gerelateerde artikelen: Arbeidsrecht
Blijf op de hoogte
Download the Job Broker Iphone app
 

Vacatures per CategorieVacatures per Regio

Vind banken en verzekeringen vacatures in jouw regio.

Vacatures per sector Vacatures meest gezocht Vacatures per plaats Financiële branche informatie
Vermogensbeheer vacatures Asset management vacatures Vacatures Amsterdam Alles over banken
Verzekeringen vacatures Account manager vacatures Vacatures Rotterdam Alles over verzekeraars
Pensioen vacatures Management vacatures Vacatures Den-haag
Incasso vacatures Risk vacatures Vacatures Utrecht
Bank vacatures