Kansen en bedreigingen voor verzekeringssector

Bron: vbnet.nl 22-09-2011

Een verhoging van de pensioenleeftijd in één stap naar 67 per 2014 is een betere oplossing dan het kabinetsvoorstel. De vitaliteitsregeling is te mager. De groeiende WIA-instroom vraagt om betere re-integratieverplichtingen. Dit vindt het Verbond van Verzekeraars in een analyse naar de kansen en bedreigingen in de verzekeringssector op basis van o.a. de Miljoenennota en het Belastingplan 2012.

We hebben voor u een paar Verbondsstandpunten uit de analyse samengevat:

Pensioen
Verzekeraars willen de uitvoerbaarheid agenderen van de nieuwe pensioenafspraken, alsmede de mogelijkheden die het kabinet biedt om fiscaal vriendelijk te reserveren voor studie, verlof of pensioen. Een verhoging van de pensioenleeftijd in één stap naar 67 per 2014 vinden verzekeraars een betere optie dan in twee stappen (2013 en 2015).

Vitaliteitsregeling
De vitaliteitsspaarregeling die nu wordt voorgesteld, is in de ogen van verzekeraars te mager. Het Verbond: “Behoud van de huidige levensloopregeling verdient de voorkeur. Die biedt burgers vooralsnog meer zekerheid dan een uitgeklede regeling die amper levensvatbaar is."

WIA
Verzekeraars herkennen de door het kabinet geschetste ontwikkeling van de WIA-instroom. Volgens verzekeraars is van belang dat de maatregelen die het kabinet neemt om de instroom in de Ziektewet en vanuit de Ziektewet in de WIA te beperken, niet alleen financieel prikkelen, maar ook leiden tot een betere belegging van de re-integratieverplichtingen.

Woningmarkt
Volgens berekeningen van het CPB is het effect van de verlaging van de overdrachtsbelasting verwaarloosbaar. "Het blijft daarom cruciaal om de lange termijn zekerheid en het consumentvertrouwen in de woningmarkt verder te herstellen. Een nationaal akkoord op dit terrein is gewenst", vindt het Verbond.

 

 

inShare

Reageren

 

Wilt u reageren, vul dan de onderstaande velden in.

Uw e-mailadres wordt niet op VBnet weergegeven.

Uw naam                                          

E-mailadres                                      

Reactie                               

Gedragsregels                                

Bevestigingscode:                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda

 Bij dit veld is invoer verplicht.

 Toelichting. Ineens alle of geen tonen.

 

Gedragsregels

Graag wijzen wij u voor het plaatsen van uw reactie op onze gedragsregels:

 

Wij bieden lezers op deze website de gelegenheid op berichten, polls, blogs e.d. te reageren. De inhoud van deze reacties valt onder de verantwoordelijkheid van die lezers.

 

Het e-mailadres van de verzender van de reactie wordt niet op de website getoond; dit mailadres dient wel correct te zijn.

 

Het wordt gewaardeerd als lezers reacties onderschrijven met hun werkelijke naam en toenaam; er kunnen echter redenen zijn om een reactie anoniem te plaatsen.

 

Dat meningen op deze wijze op VBnet worden gepubliceerd, impliceert niet dat die door de redactie worden ondersteund. Evenmin staat de redactie in voor het waarheidsgehalte van beweringen.

 

Reacties worden verwijderd als zij strijdig zijn met de wet, bedreigingen bevatten, beledigingen in de persoonlijke sfeer herbergen, fatsoensnormen overschrijden of commercieel van aard zijn.

 

Beveiligingscode niet zichtbaar?

Dit probleem doet zich vooral voor bij gebruik van de jongste Internet Explorer. Het kan doorgaans worden opgelost door rechts naast het URL-raampje bovenin op de (nieuwe) knop 'Compatibiliteitsweergave' te klikken (groengerande afbeelding van doorgescheurd blaadje).

 

Gerelateerde artikelen: Verzekeraars
Blijf op de hoogte
Download the Job Broker Iphone app
 

Vacatures per CategorieVacatures per Regio

Vind banken en verzekeringen vacatures in jouw regio.

Vacatures per sector Vacatures meest gezocht Vacatures per plaats Financiële branche informatie
Vermogensbeheer vacatures Asset management vacatures Vacatures Amsterdam Alles over banken
Verzekeringen vacatures Account manager vacatures Vacatures Rotterdam Alles over verzekeraars
Pensioen vacatures Management vacatures Vacatures Den-haag
Incasso vacatures Risk vacatures Vacatures Utrecht
Bank vacatures