SNS Bank schuift op richting intermediair

Bron: amweb.nl 26-10-2011

SNS Bank ontpopt zich meer en meer als een onafhankelijke adviesorganisatie. De bank beweegt zich daarmee op het terrein van het reguliere intermediair. De concurrentiestrijd zal het meest hevig zijn met de grote hypotheekadviesketens.

 SNS Bank biedt al enige tijd hypotheekproducten van meerdere aanbieders aan. Momenteel telt het assortiment de namen van negen geldgevers. Naast de eigen labels BLG, Reaal en SNS Bank zijn dat Aegon, Bank of Scotland, BNP Paribas, Delta Lloyd, Nationale-Nederlanden en WestlandUtrecht. Uit de productiecijfers blijkt dat 50% van de hypotheken een SNS-stempel heeft en de andere 50% komt van derde partijen.

 De bank combineert dat brede aanbod nu met een productonafhankelijke, vaste adviesvergoeding. "Vooruitlopend op het provisieverbod in 2013 voeren we een vaste vergoeding van € 2.950 voor een hypotheekadvies in", zegt Ton Timmerman, directeur Advies van SNS Bank. "Wij stellen ons daarbij op als intermediair, die onafhankelijk advies geeft. Een mijlpaal voor ons bedrijf."

 Adviesnota
De klant moet in het eerste gesprek een opdracht tot dienstverlening verstrekken aan de betreffende SNS-adviseur. De hoogte van de fee voor het hypotheekadvies is niet afhankelijk van de keuze van een product; een adviesnota volgt ook als de klant halverwege het traject uitstapt of afziet van de aanschaf van enig product.

 SNS Bank is voor de vaststelling van het tarief uitgegaan van een uurtarief van € 125 en dus van zo'n 24 uur per advies. In het tarief van € 2.950 is bemiddeling voor een overlijdensrisicoverzekering (mits verpand) en een overbruggingskrediet inbegrepen. Bemiddeling voor andere bijverbanden, zoals losse (dus niet-verpande) overlijdensrisicopolissen en woonlastenpolissen, kost € 450 extra. Wijzigingen van hypotheken waarvoor nadrukkelijk advies gevraagd is, biedt SNS aan voor € 1.250. Dat bedrag is ook het minimum wanneer de beloning nog plaatsvindt op basis van provisie.

 Vanaf 1 september krijgen de bankklanten die optie al: of vaste vergoedingen of provisie. Volgens Timmerman is het één niet per definitie goedkoper dan het ander. "Hangt onder meer af van de hoogte van de lening en van eventuele bijverbanden." In de praktijk blijkt 70% tot80% voor de vaste fee te kiezen. "Mensen vinden het heel prettig vooraf een vast bedrag te kennen", is een van de redenen. De vergoeding kan worden meegefinancierd.

 Tot 2013 wil SNS Bank deze tweeopties blijven bieden. Voorwaarde is wel dat de aanbieders zowel een brutoproduct (inclusief provisie) als een nettoproduct kunnen bieden. BNP Paribas kan dat momenteel nog niet. "Dat kan gevolgen hebben, want dat willen wij niet."

 Adviseurs
De adviesorganisatie van SNS Bank omvat momenteel 250 financiële adviseurs, allemaal SEH-gecertificeerd en op termijn LHP (Leergang Hypothecair Planner). Dat aantal is nog exclusief de negentig adviseurs die in loondienst zijn bij de franchisewinkels van SNS. Momenteel heeft SNS veertig franchisenemers en dat zouden er eind 2012 tachtig moeten zijn,die dan zo'n 180 marktgebieden bestrijken. Op dat moment zullen er elders in Nederland nog zo'n tachtig tot negentig eigen SNS-winkels zijn. "Onze grootste winkels zijn onze internetsite en het callcenter", vult Timmerman aan.

 

De adviseurs moeten "hoogwaardig financieel advies" op het terrein van hypotheek,leven en pensioen kunnen geven. SNS begeeft zich nadrukkelijk op het speelveld van het intermediair: op hypotheekgebied vooral in een slag met grote ketens als De Hypotheker en Hypotheekshop. "Dat zijn onze directe concurrenten."

Voor het bepalen van het tarief van € 2.950 heeft SNS nadrukkelijk naar het intermediair en de ketens gekeken. "Daar ligt de beloning grofweg tussen € 1.750 en € 3.500. Dat laatste is een compleet tarief, inclusief bijverbanden. Omdat de provisie op bijverbanden erg hoog is, kunnen onze klanten vooral daar snel winst boeken."

Verlengingen
SNS Bank wijst hypotheekklanten vooraf actief op het verlopen van de rentetermijn en doet een verlengingsaanbod. Tot verdriet van Timmerman kan dat vanwege ICT-redenen nog niet drie maanden van tevoren, maar dat is wel het streven. SNS wil daar op termijn ook de proposities van andere aanbieders aan toevoegen. "Ook een hypotheekverlenging is wat ons betreft een onafhankelijk advies." De bank werkt aan een jaarlijks 'APK-keuring' van de financiële zaken van de klanten. "Daar zullen we mensen onverplicht voor uitnodigen. Alleen als er advies wordt gevraagd, zullen we daar een tarief voor in rekening gaan brengen."

Verder wordt nagedacht over de verdienmodellen bij producten als banksparen en schadeverzekeringen. Duidelijk is dat SNS Bank ook hier broedt op alternatieven voor provisie.

Gerelateerde artikelen: Banken; SNS-Reaal
Blijf op de hoogte
Download the Job Broker Iphone app
 

Vacatures per CategorieVacatures per Regio

Vind banken en verzekeringen vacatures in jouw regio.

Vacatures per sector Vacatures meest gezocht Vacatures per plaats Financiële branche informatie
Vermogensbeheer vacatures Asset management vacatures Vacatures Amsterdam Alles over banken
Verzekeringen vacatures Account manager vacatures Vacatures Rotterdam Alles over verzekeraars
Pensioen vacatures Management vacatures Vacatures Den-haag
Incasso vacatures Risk vacatures Vacatures Utrecht
Bank vacatures