Winst verzekeraars in 2010 gehalveerd

Bron: AM jaarboek 22-12-2011

Levenbranche baart steeds meer zorgen
Ondanks de geluwde crisis kunnen de Nederlandse verzekeraars niet onverdeeld tevreden zijn met 2010. Hoewel de omzet dankzij meer inkomsten uit zorgverzekeringen licht toeneemt, leveren zij meer dan de helft van hun winst in. De oorzaak daarvan ligt voornamelijk in het levenbedrijf: dat krimpt sterk en ziet bovendien het nettoresultaat opnieuw de nullijn naderen.

Dankzij de almaar groeiende omzet van de ziektekostenverzekeraars heeft de Nederlandse verzekeringsmarkt in 2010 een premiedaling kunnen voorkomen. De levenmarkt krimpt nog harder dan in 2009 en verliest 11% omzet, of tewel meer dan € 2,5 mld premieinkomsten. Daarvan is € I mld toe te schrijven aan een incidentele koopsom die Achmea in 2009 boekte door de fusie van twee eigen pensioenverzekeraars; dit betrof feitelijk dus geen productie. De levenmarkt heeft daarnaast de lijden van de opkomst van banksparen, dat inmiddels goed is voor de helft van de productie uit vermogensopbouw voor aflossing van hypotheken en sparen voor de oude dag.

De zorgverzekeraars groeien echter harder dan de levenbrache krimpt en voegen bijna e 3 mld toe aan hun omzet. Ook het schade en uitvaartbedrijf dragen hun steentje bij, zodat de totale markt met e 77.5 (77.1) mld aan inkomsten in ieder geval voor een jaar de stijgende lijn weer te pakken heeft.

Winst
De resultaten maken echter een beweging in omgekeerde richting. De winst van bijna € 5 mld wordt in 2010 opgevolgd door een nettoresultaat van iets meer dan € 2 mld. Vooral in het levenbedrijf is de ontwikkeling zorgelijk: van de miljardenwinst uit 2009 is in 2010 een schamele € 180 mln over. NN en Delta Lloyd zijn samen goed voor een winstdaling van circa € l,5 mld en boeken beide meer dan een half miljard verlies. Branchebreed keren de levensverzekeraars meer uit dan ze aan premie ontvangen; bovendien hebben reserveringen voor het langlevenrisico een extra drukkend effect op de winst en verliesrekening.

Het schadebedrijfblijft met bijna e 2 mld winst ruim aan de goede kant van de nullijn, maar levert wel € 850 mln in ten opzichte van 2009. Ondanks de groei in ziektekostenverzekeringen is het toch een zorgverzekeraar die het grootste verlies boekt: CZ gaat richting de € 100 mln verlies en ziet het resultaat netto meer dan € 300 mln verslechteren.

Het Verbond van Verzekeraars ziet verder een daling van het resultaat bij de inkomensverzekeraars. "Door het vrijvallen van de schadevoorzieningen van inmiddels niet meer bestaande producten (WAO-gat. Pemba) werd het resultaat in het verleden sterk geflatteerd. Inrniddeis worden de gevolgen van de sterke concurrentie en de oplopende schade steeds beter zichtbaar, wat het resultaat drukt."

Solvabiliteit
De slechtere resultaten van de levenmaatschappijen vertalen zich in een gedaalde solvabiliteit. Die bedraagt 242% (246%). Ook bij de schadeverzekeraars neemt de solvabiliteitsmarge iets af: van 268% naar 263%' De uitvaartverzekeraars vertonen eenzelfde beeld en gaan van 45g% naar 439%. Eén verzekeraar is insolvabel: de Wederkerige van 1820, die in de loop van 2011 de portefeuille heeft overgedragen aan Ansvarldéa. Die kocht eerder ook al de portefeuille van Neerlandia van 1880.

Alle overige verzekeraars zitten boven de 100%, al bevindt een enkeling, zoals uitvaartspecialist HDB Assen met lll%, zich in de gevarenzone. Dat probleem is overigens al opgelost: het bedrijfis overgenomen door Algemeen Belang Groningen. Een magere marge hebben verder OVZ (103%) en het Japanse Aioi (105%).

Bij de tien grote verzekeringsconcems vinden er een paar verschuivingen plaats. Eureka staat nog steeds ruim aan kop. Daar is inmiddels ook De Friesland bij het totale premievolume opgeteld; de in 2010 aangekondigde fusie heeft echter nog steeds zijn beslag niet gekregen. Zonder de 'valse' pensioenkoopsom van Achmea boekt Eureko overigens een groei van de omzet. Rekenen we De Friesland en de aooç.koopsom niet mee, dan komt Eureko uit op een inkomen van € 17,8 (17,4) mld. De toename zit vooral in het schade bedrijf van Achmee. dat groeit naar € 9,2 (804) mld.

SNS Reaal zakt twee plaatsen. Het pre­mieverlies van ruim een half miljard is volledig toe te schrijven aan het levenbe­drijf. Aegon en Delta Uoyd profiteren daarvan. zonder zelf noemenswaardig in omzet te groeien. ASR boekt een lichte krimp en moet daardoor zorgspecialist Menzis voor laten gaan.

De sterkste groeier is Uvit, dat vooral dankzij zorggiganten VGZ, IZA-IZZ en Univé met liefst 15% in premie groeit. Daarmee vergeleken steken de groeiper­centages van de andere zorgspecialisten CZ en Menzis schril af.

Per saldo verliezen de grote concerns ter­rein ten gunste van de rest van de markt. Het gezamenlijke marktaandeel krimpt in 2010 tot 85,5% (86,1%); Eureka, ING en SNS Reaal verliezen samen 2,5%·  

 

Gerelateerde artikelen: SNS-Reaal; ING; Rabobank; Verzekeraars
Blijf op de hoogte
Download the Job Broker Iphone app
 

Vacatures per CategorieVacatures per Regio

Vind banken en verzekeringen vacatures in jouw regio.

Vacatures per sector Vacatures meest gezocht Vacatures per plaats Financiële branche informatie
Vermogensbeheer vacatures Asset management vacatures Vacatures Amsterdam Alles over banken
Verzekeringen vacatures Account manager vacatures Vacatures Rotterdam Alles over verzekeraars
Pensioen vacatures Management vacatures Vacatures Den-haag
Incasso vacatures Risk vacatures Vacatures Utrecht
Bank vacatures