Het ziekteverzuim in Nederland was in 2010 ruim 4 procent

Bron: elsevier 20-03-2012

Dat kost de economie naar schatting circa 12,6 miljard euro per jaar. Het verzuim is de laatste jaren vrij stabiel. Toch zijn er mogelijkheden om het verder terug te dringen.

Buschauffeurs, treinbestuurders en zeelieden zijn gemiddeld vaker afwezig vanwege ziekte of een ongeval Buschauffeurs, treinbestuurders en zeelieden zijn gemiddeld vaker afwezig vanwege ziekte of een ongeval

Dat wijst het onderzoek Ziekteverzuim in Nederland in 2010 van TNO uit. De meest recente cijfers laten zien dat in 2010 het gemiddeld aantal verzuimde werkdagen 7,5 was, vergelijkbaar met voorgaande jaren. Sinds 2007 ligt het verzuim rond de 4 procent.

Het aantal werkdagen dat werknemers verzuimen, verschilt sterk per beroepsgroep. In de ambachtelijke en industrile beroepen en in de transportsector is het verzuim met respectievelijk 10,4 en 9,5 werkdagen per jaar het hoogst.

Zeelieden
Vooral buschauffeurs, treinbestuurders en zeelieden zijn gemiddeld vaker afwezig vanwege ziekte of een ongeval. Werknemers in commercile beroepen en vakspecialisten, zoals wiskundigen en ingenieurs, melden zich het minst vaak ziek.

Bijna de helft van de verzuimdagen wordt veroorzaakt door het werk. Bijvoorbeeld door conflicten op de werkvloer, overspannenheid en concentratieproblemen. Veel werkgevers treffen dan ook maatregelen om afwezigheid door ziekte of een ongeval te voorkomen, zoals begeleiding bij verzuim en re-integratie.

Bedrijfsarts
Toch valt er nog meer te winnen, wijst het onderzoek van TNO uit. En dat is nodig. Verwacht kan worden dat het ziekteverzuim zal stijgen de komende jaren, onder meer door het toenemen van de groep oude werknemers in bedrijven. Oudere werknemers zijn aanzienlijk vaker en langer afwezig door ziekte.

Het is dus voor werkgevers van belang maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld het inschakelen van een bedrijfsarts bij het begeleiden van zieke werknemers. Dat kan zorgen voor een snelle terugkeer naar het werk. Ook het verbeteren van de arbeidsomstandigheden loont. Zowel aan lichamelijke als aan psychische belasting op het werk kan iets worden gedaan.

Dit kan niet alleen gezondere werknemers opleveren, maar ook een kostenbesparing tot gevolg hebben. In 2010 leidde afwezigheid van werknemers door ziekte of een ongeval immers tot een verlies van 12,6 miljard euro.

Blijf op de hoogte
Download the Job Broker Iphone app
 

Vacatures per CategorieVacatures per Regio

Vind banken en verzekeringen vacatures in jouw regio.

Vacatures per sector Vacatures meest gezocht Vacatures per plaats Financiële branche informatie
Vermogensbeheer vacatures Asset management vacatures Vacatures Amsterdam Alles over banken
Verzekeringen vacatures Account manager vacatures Vacatures Rotterdam Alles over verzekeraars
Pensioen vacatures Management vacatures Vacatures Den-haag
Incasso vacatures Risk vacatures Vacatures Utrecht
Bank vacatures