17 procent van de banken vordert bonus topmanagers terug

Bron: mercer.nl 29-08-2012

Terugvorderen bonussen steeds meer geaccepteerd. Uit wereldwijd beloningsonderzoek van Mercer blijkt dat veertien procent van alle banken vorig jaar reeds uitbetaalde bonussen aan top managers heeft teruggevorderd. Drie procent is hier nog mee bezig. Het onderzoek naar het beloningsbeleid voor hoger management is onder 63 wereldwijd opererende financiële instellingen, waaronder ook grote Nederlandse banken en verzekeraars, gehouden.

De claim op het terugvorderen van reeds uitbetaalde bonussen en aandelenpakketten vanwege financiële tegenvallers of wanbeleid en grove nalatigheid door managers zijn inmiddels een geaccepteerd verschijnsel binnen banken. Sinds 2010 hebben Nederlandse, Europese en Amerikaanse toezichthouders de introductie van beleid op terugvorderingen aangemoedigd om zo het nemen van risico door medewerkers te ontmoedigen.

Merel Verwoest, verantwoordelijk voor HR en beloningsadvies bij Mercer: "Zogeheten clawbacks of terugvorderingen zijn relatief nieuw binnen beloningsprogramma's van banken en verzekeraars en het zal nog wel even duren voordat ze helemaal ingebed zijn. Het relatief kleine percentage laat dan ook voornamelijk zien dat de bancaire sector daadwerkelijk zijn lessen uit het recente verleden heeft geleerd en werk maakt van het terugvorderen. De vraag is of andere sectoren dit voorbeeld gaan volgen." Daarnaast zijn er genoeg voorbeelden van bestuurders die onder druk van de publieke opinie ‘vrijwillig’ hun bonus opgeven om een signaal af te geven.

Bonus malus systeem in opkomst bij banken en verzekeraars
Dirk Vink, beloningsconsultant bij Mercer geeft aan dat een meerderheid van de banken inmiddels een bonus/malus-systeem voor uitgestelde bonussen heeft geïntroduceerd. "Zo’n systeem kan leiden tot lagere (of helemaal geen) uitkering van het aandelenpakket of uitgestelde bonus. Het is interessant om te zien of de recente bankschandalen zullen leiden tot meer van dergelijke terugvorderingen in 2012. Als dit niet het geval is, kan je je afvragen of de introductie van dit type regels, die door toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank zijn opgelegd, wel zin heeft gehad," concludeert Vink.

Mercer’s onderzoek laat verder zien dat in 2011 internationaal 44 procent van de banken een terugvorderingregeling in haar beloningsbeleid had opgenomen. Sindsdien is dat opgelopen tot 62 procent. De Nederlandsche Bank schrijft al sinds eind 2010 voor dat banken en verzekeraars een dergelijk regeling moeten hebben. Terugvorderingen worden meestal getriggerd door zaken als het overtreden van gedragsregels (73 procent), het schenden van gezag of ethische overtredingen (63 procent) of onbehoorlijk bestuur (57 procent). Het lage aantal terugvorderingen onderstreept het belang van goed gedefinieerde malus-criteria voor uitgestelde beloningen, omdat het niet uitbetalen of aanpassen ervan makkelijker is dan het terugvorderen. 80 procent van de banken en 66 procent van de verzekeraars maakt gebruik van een dergelijk malus-systeem.

Banken maken steeds meer gebruik van een uitgestelde bonus regeling
De meeste organisaties maken gebruik van verplicht uitstel van de bonus (66 procent) en lange termijn incentive programma’s (70 procent). Het verplicht uitstellen van een groot deel van de bonus komt het meest voor in de bancaire sector (83 procent van de banken) en een meerderheid (58 procent) heeft daarnaast ook traditionele lange termijn incentives (zoals een aandeel- en optieregeling). Bijna alle verzekeraars (94 procent) hebben lange termijn incentives, slechts een derde laat medewerkers een deel van hun bonus verplicht uitstellen. Het merendeel van de organisaties baseert de uitbetaling van een uitgestelde bonus op groepsresultaten en een veel kleiner deel op het succes van het bedrijfsonderdeel of individu.

Verwoest: "De vraag blijft of de introductie van deze clawback en malus regels effectief bijdragen aan een beheerster risicobeleid van financiële dienstverleners. Deze regels treden in werking wanneer het groepsresultaat hier naar is, maar hebben slecht een beperkte impact op individueel risicogedrag."

Gerelateerde artikelen: Banken; Bonussen
Blijf op de hoogte
Download the Job Broker Iphone app
 

Vacatures per CategorieVacatures per Regio

Vind banken en verzekeringen vacatures in jouw regio.

Vacatures per sector Vacatures meest gezocht Vacatures per plaats Financiële branche informatie
Vermogensbeheer vacatures Asset management vacatures Vacatures Amsterdam Alles over banken
Verzekeringen vacatures Account manager vacatures Vacatures Rotterdam Alles over verzekeraars
Pensioen vacatures Management vacatures Vacatures Den-haag
Incasso vacatures Risk vacatures Vacatures Utrecht
Bank vacatures