Alles over arbeidsrecht

  Blijf op de hoogte van de laaste ontwikkelingen in de banken en verzekeringen sector.

Gevolgen regeerakkoord voor ontslagroute en -vergoeding

09-01-2013 - Het regeerakkoord heeft behoorlijke invloed op de ontslagroute die gevolgd kan gaan worden bij toekomstige ontslagprocedures en op de hoogte van toekomstige ontslagvergoedingen. Een werkgever kan momenteel twee wegen bewandelen om een werknemer te...
Gerelateerde artikelen: Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst: hier moet je op letten

08-06-2012 - De meeste arbeidscontracten zijn redelijk standaard. Toch is het belangrijk dat je goed over de details nadenkt   Hieronder volgt nog een toelichting over bepaalde artikelen in de overeenkomsten. Ze zijn opgesteld door Pellicaan Advocaten. Vr...
Gerelateerde artikelen: Arbeidsrecht

Is lager loon acceptabel bij reorganisatie volgens rechter?

11-04-2012 - Een werknemer krijgt van zijn werkgever te horen dat zijn functie komt te vervallen. Er is wel een nieuwe functie beschikbaar, maar volgens de werkgever hoort hier een salaris bij dat minstens 1.200 euro bruto per maand lager ligt ten opzichte van he...
Gerelateerde artikelen: Arbeidsrecht

Langdurig opsparen vakantiedagen vanaf 2012 verleden tijd

07-10-2011 - Het is een doorn in het oog van veel bedrijven. Werknemers die hun vakantiedagen maar blijven oppotten. Binnenkort kan dat niet meer. Vanaf 1 januari 2012 geldt een nieuwe regeling met betrekking tot het opbouwen en opnemen van vakantiedagen. Een ...
Gerelateerde artikelen: Arbeidsrecht

Vanaf 2012 je spaarloon geheel opnemen

06-10-2011 - Werknemers die meedoen aan de spaarloonregeling kunnen het tegoed vanaf 1 januari in zijn geheel opnemen. Dat de regeling zou worden afgeschaft, was al langer bekend. Binnen de spaarloonregeling konden werknemers 613 euro per jaar belastingvrij sp...
Gerelateerde artikelen: Arbeidsvoorwaarden; Arbeidsrecht

Verruiming mogelijkheden tijdelijk contract

20-09-2011 - Werknemers zouden dan na afloop van een kortdurend contract een lang tijdelijk contract van zeven of tien jaar kunnen krijgen, zonder dat een contract voor onbepaalde tijd ontstaat, aldus de wens van het kabinet. Vergroten van de arbeidsmobiliteit ...
Gerelateerde artikelen: Arbeidsmarkt; Arbeidsrecht

Ontslagverbod bij ziekte bestaat niet

19-09-2011 - Een van de grootste misverstanden over het Nederlandse ontslagrecht is de bewering dat er een algemeen ontslagverbod zou zijn voor zieke werknemers. Dit is niet het geval. Wel kennen we in Nederland een zogenaamd opzegverbod bij ziekte. Het opzegver...
Gerelateerde artikelen: Arbeidsrecht

Welke sollicitatievragen u niet mag stellen

30-05-2011 - Uit een recent onderzoek van het Aids Fonds blijkt dat acht op de tien leidinggevenden vindt dat een werknemer met hiv dit moet melden in een sollicitatiegesprek. Maar een werkgever mag in feite helemaal geen vragen stellen over de medische gesteld...
Gerelateerde artikelen: Solliciteren; Arbeidsrecht

Vervaldatum voor nog niet opgenomen vakantiedagen

13-05-2011 - Bij de Eerste Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat de beperking in de opbouw van vakantierechten tijdens ziekte opheft en tegelijk een vervaltermijn voor vakantiedagen invoert. Er wordt een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen inge...
Gerelateerde artikelen: Arbeidsrecht

Alcohol onder werktijd meestal terechte grond voor ontslag

02-05-2011 - Enkele maanden geleden moest het gerechtshof in Amsterdam oordelen over een ontslag op staande voet naar aanleiding van vermeend alcoholgebruik op de werkvloer. De werkneemster in kwestie werkte al acht jaar bij de werkgever als productiemedewerkst...
Gerelateerde artikelen: Arbeidsrecht

Hoe haal je zoveel mogelijk uit je ontslag!

27-04-2011 - De crisis mag dan voorbij zijn, er vallen nog steeds ontslagen. Zelfs als u uw baan niet vrijwillig achter u laat, is er ruimte genoeg om te onderhandelen. Forbes komt met elf tips – afkomstig van carrièrecoaches - om afscheid te nemen van u...
Gerelateerde artikelen: Arbeidsrecht

Fysiek geweld niet perse reden voor ontslag

21-04-2011 - Zo oordeelde het gerechtshof Leeuwarden enige tijd gelden in een opmerkelijke zaak. Centraal stond de vraag of de werkgever terecht was overgegaan tot ontslag op staande voet toen de werknemer zijn leidinggevende aanvloog. Deze uitspraak laat zien d...
Gerelateerde artikelen: Arbeidsrecht

Kritiek op salaris van CEO Lloyds Bank reden voor ontslag

07-04-2011 - Stel je werkt bij de ING voor 10 euro per uur en je hoort dat bestuursvoorzitter Jan Hommen 1,25 miljoen euro aan bonus krijgt. Je uit je ongenoegen op Facebook. De volgende dag ben je ontslagen. Niet gebeurd. Maar in Groot-Brittannië wel. Bij ...
Gerelateerde artikelen: Arbeidsrecht

Wet Poortwachter: hoe begeleid je zieke werknemer?

05-04-2011 - Een zieke werknemer wordt als lastig gezien. ‘En dat is hij ook," zegt Nick Hille één van de initiatiefnemers van het Poortwachtersloket. Maar een actieve begeleiding is essentieel. Aandacht voor de zieke werknemer kan een snelle terug...
Gerelateerde artikelen: Management; Tips; Arbeidsrecht

10.000 euro boete accepteren LinkedIn-contact ivm relatiebeding

01-04-2011 - Het toevoegen van een relatie uit je vorige werkkring aan je LinkedIn-netwerk kan wel eens flinke financiële gevolgen hebben voor vele werknemers. Zo valt uit een zeer recente uitspraak van de rechtbank in Arnhem af te leiden. Een werknemer met e...
Gerelateerde artikelen: Social-Media; Arbeidsrecht

Werknemer TomTom eist 4,7 miljoen na 22 dagen werken

30-03-2011 - Contract is contract, luidt een bekend juridisch adagium. Toch gaat dit in het arbeidsrecht lang niet altijd op. Denkt u bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een werknemer gebonden is aan een duidelijk omschreven concurrentiebeding. Een rechter kan ...
Gerelateerde artikelen: Arbeidsrecht

Het screenen van sollicitanten wat mag wel en wat niet

24-03-2011 - Het googlen van sollicitanten is bekend en algemeen aanvaard. Nog een stapje verder gaat het screenen van kandidaten. Wat mag wel en wat mag niet? Stelend personeel. Het is de nachtmerrie van elke werkgever. Cijfers uit het Global Economic Crime S...
Gerelateerde artikelen: Arbeidsrecht

Bij arbeid zonder nog getekend contract geldt geen proeftijd!

16-03-2011 - Een proeftijdbeding moet schriftelijk zijn overeengekomen wil het beding geldig zijn. Het is niet voldoende om een dergelijk beding alleen in een concept arbeidsovereenkomst op te nemen als die niet door partijen wordt ondertekend. Dat ondervond ...
Gerelateerde artikelen: Arbeidsvoorwaarden; Arbeidsrecht

Recht op behoud vakantiedagen bij ziekte

15-03-2011 - Werknemers hebben volgens Europese regels recht op een minimale jaarlijkse vakantie van vier weken met behoud van salaris. Het vervangen van de jaarlijkse minimale vakantieperiode door een financiële vergoeding is alleen bij beëindiging van het d...

Bedreigingen leidt tot ontslag op staande voet

14-03-2011 - Begin van deze maand oordeelde de rechter in Almelo dat een bedreigend sms-je van een werknemer aan zijn werkgever voldoende grond opleverde voor een ontslag op staande voet. Het betrof een directeur van een fabrikant van biologische maaltijden. D...
Gerelateerde artikelen: Arbeidsrecht

Sollicitatiegesprekken voeren voor vacaturehouders: 20 tips

04-03-2011 - Hoe haal je als werkgever/manager/recruiter zo veel mogelijk uit sollicitatiegesprekken? Twintig tips 1. Zoek een rustige plek waar je zo min mogelijk wordt gestoord. 2. Maak ruim voldoende tijd vrij voor elk gesprek: (minstens) een half uur t...
Gerelateerde artikelen: Solliciteren; Tips; Arbeidsrecht

De meest gestelde vragen over vakantiedagen op een rij

01-03-2011 - Over het opnemen of uitbetalen van vakantiedagen bestaan veel misverstanden, zowel bij werknemers als bij werkgevers. De meest gestelde vragen over vakantiedagen uit onze praktijk hebben wij hieronder voor u op een rij gezet. 1. Wie bepaalt er wan...
Gerelateerde artikelen: Vakantie; Ziekteverzuim; Arbeidsrecht

DNB: Flexibilisering arbeidsmarkt is goed voor de economie

01-03-2011 - Flexibilisering van de arbeidsmarkt kan ge�¿½¯ndustrialiseerde landen helpen om de gevolgen van de crisis op te vangen. Dat stelt de Nederlandsche Bank (DNB) op basis van wetenschappelijk onderzoek. Economen van DNB hebben een...
Gerelateerde artikelen: Banken; Arbeidsrecht; Economisch

Alle ongeldige redenen voor onslag op een rij

16-02-2011 - Een werkgever mag werknemer niet zomaar ontslaanEr zijn een aantal wettelijke regels waaraan werkgever zich nu eenmaal moet houden. Ten eerste heeft werkgever een ontslagvergunning van het UWV nodig. Voor een aantal gevallen geldt er sowieso een o...
Gerelateerde artikelen: Ziekteverzuim; Vrouwen; Arbeidsrecht

Werkgever mag leasetermijnen doorbelasten bij ontslag

11-02-2011 - Wanneer een werkgever aan werknemers een leaseauto ter beschikking stelt, wordt vaak een gebruiksovereenkomst opgesteld waarin de rechten en verplichtingen zijn opgenomen ten aanzien van de auto. De vraag is wat de gevolgen zijn van beëindiging va...
Gerelateerde artikelen: Arbeidsrecht

Wat te doen bij ontslag?

22-01-2011 - Een van de meest gestelde vragen op de Ontslaglijn is de vraag welke tips een werknemer die met ontslag bedreigd wordt in acht zou moeten nemen. Hoewel elke ontslagsituatie anders is en beoordeeld moet worden aan de hand van de specifieke omstandig...
Gerelateerde artikelen: Tips; Arbeidsrecht

Concurrentiebeding bij tijdelijk contract

10-01-2011 - Bij de verlenging van een tijdelijk contract moet het concurrentiebeding opnieuw worden overeengekomen. Een werknemer was in 2003 op basis van een arbeidscontract van 6 maanden als servicemonteur in dienst getreden. Het contract bevatte een concur...
Gerelateerde artikelen: Freelance; Arbeidsrecht

Alles wat je moet weten over de kantonrechtersformule

05-01-2011 - De kantonrechtersformule komt bij vrijwel elke ontslagzaak ter sprake. Maar in de praktijk blijkt steeds weer dat deze formule tot een groot aantal misverstanden leidt. Wij hebben daarom de tien meest gestelde vragen en antwoorden over deze formule...
Gerelateerde artikelen: Bonussen; Arbeidsrecht

20 adviezen aan kersverse managers

13-12-2010 - Die slechte manager over wie u en uw collega’s steen en been klaagden is weg. En wie heeft nu de touwtjes in handen? U!. Tuurlijk, u bent integer, dat weet iedereen. Maar u heeft ook een visie en strategie nodig en de vaardigheden om die succes...

Manager zijn; Heb jij het in je...?

28-09-2010 - Je vingers jeuken als je ziet hoe de zaken geregeld zijn op je werk. Wat zou jij soms graag de touwtjes in handen hebben! Maar is leidinggeven leuk en ben jij er wel geschikt voor? Ontdek wanneer je een managementfunctie moet ambiëren en welke eigen...
Gerelateerde artikelen: Freelance; Management; Arbeidsrecht

Proeftijd. Gebruik hem.

23-06-2010 - Een proeftijd geeft u de kans te beoordelen of die nieuwe werknemer daadwerkelijk de juiste persoon is voor uw vacature. De proefperiode duurt over het algemeen vier tot acht weken, en in dit tijdvak kunnen zowel u als de medewerker de arbeidsovereen...
Gerelateerde artikelen: Arbeidsproductiviteit; Arbeidsrecht

'Talenten krijgen geen hoger salaris'

17-06-2010 - AMSTERDAM - Hoewel veel bedrijven zich zorgen maken over het vertrekken van hun beste werknemers, heeft bijna geen enkele werkgever er extra geld voor over om toptalenten binnen te houden. Uit een onderzoek van wervingsbureau Robert Half onder meer ...
Gerelateerde artikelen: Bonussen; Arbeidsrecht

Inwerken. De basics.

10-06-2010 - Eerste indrukken zijn belangrijk, en dat geldt ook bij het inwerken van nieuw personeel. Werknemers die beginnen aan een nieuwe baan zijn vaak niet alleen enthousiast, ze kunnen ook last van zenuwen hebben. Aan u de taak om er voor te zorgen dat zij...
Gerelateerde artikelen: Arbeidsrecht

Proeftijd geen formaliteit

08-06-2010 - Er lijkt niets meer mis te kunnen gaan: je contract is binnen na intensieve sollicitatiegesprekken, assessments en arbeidsvoorwaardengesprekken. De afgesproken proeftijd lijkt slechts een formaliteit. Is dit wel zo? Werkgever kan je in proeftijd op ...
Gerelateerde artikelen: Freelance; Vrouwen; Arbeidsrecht

Goed afscheid nemen.

03-06-2010 - Wat de reden ook is voor het afscheid van een werknemer, het is belangrijk dat u de situatie goed aanpakt. U wilt immers dat de laatste weken of maanden voor zijn vertrek zo soepel mogelijk verlopen, en dat de overdracht naar zijn opvolger in orde is...
Gerelateerde artikelen: Arbeidsrecht

Wat doe je als medewerkers weglopen?

02-06-2010 - U heeft veel moeite gestoken in het samenstellen van een effectief team en het laatste waar u op zit te wachten is dat uw medewerkers weglopen. Personeelswerving is een dure aangelegenheid. U kunt daarom dus maar beter zoveel mogelijk doen om uw werk...
Gerelateerde artikelen: Bonussen; Management; Arbeidsrecht

'jobhoppen' kan prima carrierestrategie zijn

21-05-2010 - Job-hopping - het regelmatig veranderen van baan met het oog op uw carri¨re - is tot ©©n van de belangrijkste trends van de nieuwe economie uitgegroeid. Veel mensen vragen zich echter nog steeds af in hoeverre dit acceptabel...
Gerelateerde artikelen: Carriere; Arbeidsrecht

Ontslagrecht niet erg bekend bij werknemers

19-05-2010 - Werknemers gaan er vaak van uit dat de werkgever bij reorganisaties met een sociaal plan dient te komen. Daarnaast wordt vaak gedacht dat UWV Werkbedrijf gerechtigd is om een ontslagvergoeding vast te stellen en weet men vaak niet dat er een maximum ...
Gerelateerde artikelen: Arbeidsrecht

Hoe de baas ontslagregels omzeilt...

14-05-2010 - Bedrijven zijn nog steeds druk met reorganiseren. Houd je baas dus goed in de gaten. Want hij heeft een hele trukendoos klaar staan om de ontslagregels te omzeilen. 'Cherry picking' in je personeelsbestand mag niet. Werkgevers zijn verplicht om zich...
Gerelateerde artikelen: Arbeidsrecht

Ontslag per sms, e-mail of hyves rechtsgeldig

10-05-2010 - Ontslag per sms, e-mail of hyves in Nederland is rechtsgeldig. Dat schrijft de Gibo Groep, een accountants- en advieskantoor, op haar website. De wet schrijft niet voor hoe een werkgever iemand moet of mag ontslaan, dus is een elektronisch berich...
Gerelateerde artikelen: Directie; Arbeidsrecht

Aantal arbeidszaken neemt fors toe

22-03-2010 - Het aantal arbeidszaken is vorig jaar als gevolg van de economische crisis met 35% gestegen ten opzichte van 2008. Schattingen van rechtsbijstandsverzekeraar ARAG wijzen op een toename tot 100.000 zaken. ARAG zelf kreeg te maken met een toe...

Naar de rechter?

18-03-2010 - Onterecht ontslagen, een conflict met de baas of is u ander leed aangedaan? Om het recht te laten zegevieren, kunt u naar de rechter gaan. Maar onderzoek eerst of het voor u echt de moeite waard is.   Een rechtszaak is geen feestje en ze...
Gerelateerde artikelen: Arbeidsrecht

Help, mijn nieuwe baan is vreselijk!

09-03-2010 - U bent net begonnen met een nieuwe baan, maar ziet het nu al niet meer zitten. Het bedrijf is anders dan u dacht, u wordt niet genoeg uitgedaagd of ligt niet goed in de groep. Voor elke situatie bestaan oplossingen. Praat over uw onbehagen en gebruik...
Gerelateerde artikelen: Solliciteren; Freelance; Arbeidsrecht

"financiële sector nog altijd geen lessen geleerd uit crisis"

08-03-2010 - "financiële sector nog altijd geen lessen geleerd uit crisis" De bankiers betalen zichzelf nog altijd teveel. Dat heeft John Mack, voorzitter van de Amerikaanse bank Morgan Stanley, gezegd tijdens een panelgesprek aan de Queens Univ...
Gerelateerde artikelen: Bonussen; Arbeidsvoorwaarden; Arbeidsrecht

Procederen voor ontslagvergoeding zelden succesvol

01-03-2010 - Er hangt u een ontslag boven het hoofd, maar u bent het er niet mee eens. Procederen voor een ontslagvergoeding is een optie, maar wees op uw hoede: veel werknemers raken verzeild in een lang juridisch gevecht en vissen toch achter het net. De...
Gerelateerde artikelen: Arbeidsrecht

Tips om je baan te behouden

24-11-2009 - Hoe maak je je onmisbaar in onzekere tijden? Twaalf tips voor it€™ers, bankmedewerkers en andere noodlijdende beroepsgroepen om ontslag te vermijden Nu er voor het eerst in lange tijd massaontslagen dreigen te vallen, zoeken werknemers...
Gerelateerde artikelen: Arbeidsproductiviteit; Tips; Arbeidsrecht

Anti-verzuringstips voor wie zijn baan verliest

05-11-2009 - Nederland mag dan het laagste werkloosheidspercentage hebben binnen Europa, dat neemt niet weg dat momenteel veel mensen hun baan verliezen. Al vinden de meesten nieuw werk, ontslag hakt er bij bijna iedereen hard in.    In de eerste acht...
Gerelateerde artikelen: Arbeidsrecht

Zet functioneringsgesprek in voor je carrière

22-10-2009 - Altijd spannend, een gesprek met je leidinggevende waarin je werkzaamheden geëvalueerd worden. Maar bedenk, een functioneringsgesprek is er niet alleen voor de baas, maar ook voor jou. Sterker, het kan je juist helpen bij het vormgeven van je carri...
Gerelateerde artikelen: Carriere; Arbeidsrecht

Ontslag nemen in crisistijd

07-10-2009 - AMSTERDAM -  Wie ontevreden is met zijn of haar werkgever heeft het op dit moment niet makkelijk. De banen liggen niet voor het oprapen. Veel mensen kiezen toch liever het zekere voor het onzekere en blijven bij hun huidige baas. Anne was h...

Crisis? Dan gaan vrouwen toch maar werken

18-09-2009 - De economische crisis - die zoals bekend in de Verenigde Staten flink huishoudt - zorgt ervoor dat veel hoogopgeleide vrouwen weer moeten gaan werken. Ze waren thuisgebleven om voor de kindeen te zorgen, maar de recessie dwingt ze buitenshuis we...
Gerelateerde artikelen: Vrouwen; Arbeidsrecht; Financiele-crisis
Blijf op de hoogte
Download the Job Broker Iphone app
 

Vacatures per CategorieVacatures per Regio

Vind banken en verzekeringen vacatures in jouw regio.

Vacatures per sector Vacatures meest gezocht Vacatures per plaats Financiële branche informatie
Vermogensbeheer vacatures Asset management vacatures Vacatures Amsterdam Alles over banken
Verzekeringen vacatures Account manager vacatures Vacatures Rotterdam Alles over verzekeraars
Pensioen vacatures Management vacatures Vacatures Den-haag
Incasso vacatures Risk vacatures Vacatures Utrecht
Bank vacatures